Kahraman Evsen

president
kahraman.evsen@kurdisheuropean.eu